Wil je het wel weten?

Weet je zeker dat je wilt weten of je een aneurysma hebt? Het kan zijn dat een vaatafwijking wordt gevonden waaraan uiteindelijk niets gedaan blijkt te kunnen worden. Dat betekent dat je wordt belast met de wetenschap dat er een zwakke plek in één van de hersenvaten zit, waar niets aan kan worden gedaan. Dat geeft grote onzekerheid, en kan veel stress veroorzaken.

Achteraf zou je dan kunnen bedenken dat het beter was geweest om niet alles te weten. Ook omdat tot nu toe niet kan worden voorspeld welk aneurysma wél, en welk aneurysma niet zal gaan bloeden.

Ook kan de kennis van invloed zijn op het afsluiten van een (levens)verzekering. Daarin wordt specifiek gevraagd naar je gezondheid. Je kennis van het aneurysma kan dan van invloed zijn op het afsluiten van de polis.