Mogelijke complicaties van de behandelingen

Na iedere operatie, behandeling en narcose kunnen er complicaties optreden. Een behandeling van een aneurysma in het hoofd vormt hierop geen uitzondering. Er wordt voor een behandeling gekozen als de kans op ernstige complicaties kleiner is dan het risico op een hersenbloeding wanneer een aneurysma onbehandeld blijft.

Naast de algemene complicaties die kunnen optreden bij elke operatie, zoals infecties (vb. wondinfectie, longontsteking), bloeduitstortingen, trombose, etc., zijn er specifieke complicaties die samen hangen met de bloeding en de behandeling van het hersenaneurysma.

Onder andere kan dat zijn:


– een hernieuwde hersenbloeding. Dat kan al nog voordat men heeft kunnen beginnen met de behandeling, maar ook tijdens de behandeling, dus als men bezig is om het aneurysma af te sluiten. Gelukkig komt dit zelden voor, maar als het gebeurt kan dit zeer ernstige gevolgen hebben (tot overlijden toe).


– een herseninfarct (beroerte), bijvoorbeeld ten gevolge van vaatverkramping (spasme) of door (onbedoelde) afsluiting van een bloedvat op het moment dat een aneurysma wordt geclipt of gecoild en het ontstaan van bloedklonters (stolsels).Dit gebeurt bij ongeveer 25% van de mensen die een subarachnoïdale bloeding krijgt.


– hersenzwelling, bijvoorbeeld door het manipuleren aan de hersenen tijdens een schedellichting.


– hydrocefalie of waterhoofd.

Elke dag wordt er midden in de hersenen 300-500 ml hersenvocht aangemaakt. Via openingen komt het aan de oppervlakte van de hersenen waar het in de bloedbaan wordt opgenomen. Door het bloed tussen de hersenvliezen kan het afvoersysteem van hersenvocht verstopt raken.

Dit kan leiden tot ophoping van het hersenvocht in de hersenvochtkamers en een hoge druk in het hoofd. We noemen dit een waterhoofd of in medische taal een hydrocefalus.


Het gevolg van al deze complicaties kan zijn dat er verlammingen of andere blijvende (uitvals-)verschijnselen ontstaan van de hersenen of hersenzenuwen (afasie, epilepsie, bewusteloosheid (coma)). Een hernieuwde bloeding of een herseninfarct kan de hersenen zodanig beschadigen, dat de patiënt kan komen te overlijden.