Net gebeurd en dan?

Van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met een gescheurd hersenaneurysma kan de neurologische gezondheid erg verschillen. In het gunstigste geval heeft de patiënt alleen hoofd- en nekpijn, in het ergste geval ligt de patiënt in een diepe bewusteloosheid (coma). Voordat er iets gedaan kan worden, moet er worden vastgesteld wat de oorzaak is en of het echt om een gescheurd aneurysma gaat.