Wat als het aneurysma groeit?

Aneurysma’s groeien niet gelijkmatig, maar kennen onregelmatige periodes van groei en stilstand. Onbehandelde hersenaneurysma’s kunnen dus ook niet groeien. Als ze wel groeien en daardoor groter worden kunnen ze neurologische uitvals- of prikkelingsverschijnselen veroorzaken. Dat komt dan doordat ze als een gezwel tegen de hersenen, hersenstam of hersenzenuwen aandrukken.

Propjes

Weer een andere mogelijkheid is dat er in een (groot) aneurysma bloedstolsels worden gevormd, zonder dat daarbij het hele aneurysma wordt gevuld. In dat geval kunnen er propjes van zo’n bloedstolsel losschieten en met de bloedstroom worden meegenomen, totdat ze ergens anders in de hersenvaten blijven steken. Daardoor treedt dan afsluiting van dat bloedvat op en kan een herseninfarct ontstaan. Zo’n herseninfarct kan leiden tot bijvoorbeeld een verlamming of spraakstoornis. Soms veroorzaken de stolseltjes een tijdelijke afsluiting, waardoor er voorbijgaand (volledig herstellende) neurologische stoornissen kunnen optreden. Dit noemt men dan een TIA (transient ischemic attack, oftewel: voorbijgaande aanval van onvoldoende bloedtoevoer).


Het kan dus onverstandig zijn om een (groeiend) aneurysma niet te behandelen. Anderzijds zijn de risico’s van behandeling zeker niet verwaarloosbaar. Er is nog veel onderzoek nodig om de risico’s en kansen goed in beeld te krijgen, zodat voor elke patiënt de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Je eigen arts zal de risico’s waarschijnlijk goed met je doorspreken