Hoe nu verder

Na de ziekenhuis opname volgt een periode van herstel en oefenen. Afhankelijk van de schade in het brein kan het zijn dat u wordt opgenomen om te revalideren in een (geriatrisch) revalidatiecentrum.

Een groot deel van de patiënten kan na het ontslag uit het ziekenhuis rechtstreeks naar huis. Soms is er dan nog poliklinische revalidatie in het ziekenhuis nodig, soms fysiotherapie in de 1ste lijn, en soms is er geen verdere begeleiding nodig. Meestal krijgt u ook voorschriften voor medicatie en een afspraak voor een controle consult (meestal ongeveer 6 weken na de behandeling) mee. Bent u gecoild, dan wordt ongeveer 3 tot 6 maanden na de behandeling meestal een controle angiografie uitgevoerd om te kijken of het aneurysma goed is afgesloten.

En dan bent u thuis… Hoe pakt u alles weer op? Waar loopt u tegenaan? Deze rubriek zal meer en meer gevuld worden met ervaringen, tips en opmerkingen. Zodat we elkaar kunnen helpen om weer te genieten van wat we allemaal nog wel kunnen.