Levenslang screenen loont bij risico op hersenbloeding

Levenslang screenen loont bij risico op hersenbloeding

(Gepubliceerd op 5 maart 2014, UMC Utrecht)

Mensen met twee of meerdere eerstegraads familieleden met een subarachnoïdale bloeding (SAB) hebben een sterk verhoogd risico om zelf een aneurysma of SAB te ontwikkelen. Het is zinvol om deze groep levenslang te screenen, zodat een aneurysma kan worden opgespoord en behandeld vóór het barst. Zo blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Op 5 maart 2014 verscheen de publicatie in The Lancet Neurology.

Een aneurysma in het hoofd is een ballonvormige uitstulping aan de slagaders die zich aan de onderzijde van de hersenen bevindt. Zo’n aneurysma kan in de loop van het leven ontstaan. Bij barsten van een aneurysma ontstaat een bloeding in de ruimte tussen schedel en hersenen, een zogeheten subarachnoïdale bloeding (SAB). Dit is een ernstige vorm van een hersenbloeding die vaak al op jonge leeftijd optreedt. Mensen met twee of meer eerstegraads familieleden met een SAB hebben een verhoogd risico om zelf een aneurysma of SAB te ontwikkelen. Bij deze groep mensen biedt het UMC Utrecht daarom screening aan om een aneurysma op te sporen en te behandelen vóór het barst.

Langdurige screening
Aneurysma’s kunnen na behandeling terugkomen. Deze screening wordt daarom om de vijf jaar herhaald. De studie gaat over de resultaten van deze screenende onderzoeken (een speciale MRI scan) in de afgelopen twintig jaar in het UMC Utrecht, bij alle 458 mensen die ervoor gekozen hebben om screening te ondergaan vanwege een familiaire belasting op SAB en aneurysma’s.
Uit de resultaten blijkt dat de opbrengst van screening naar aneurysma’s bij mensen met familiaire belasting groot is, zelfs na meer dan tien jaar herhaald screenen en na twee eerdere screenings zonder aneurysma. Het advies is dan ook langdurige herhaalde screening, ook al kan dit het risico op een SAB niet geheel wegnemen.

Het Hersencentrum en het Hart- en Vaatcentrum zijn de twee kenniscentra van het UMC Utrecht die zich buigen over beroertes. Door deze combinatie kunnen we zowel de vaatschade bestuderen en daarmee beroertes voorkomen, als hersenschade bestuderen om het herstel te bevorderen.

Kijk voor meer informatie op:
www.umcutrecht.nl/hersencentrum ofwww.umcutrecht.nl/hartenvaatcentrum
Deze studie is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hartstichting.