Naar huis

Naar huis na een bloeding

Het herstel van de patiënt na behandeling van een hersenaneurysma hangt sterk af van de uitgangssituatie. Een patiënt die kort tevoren een hersenbloeding uit het aneurysma heeft gehad, heeft over het algemeen een periode van vele maanden nodig om te herstellen. Natuurlijk hangt dat met name af van de mate van hersenbeschadiging die door de bloeding is opgetreden, en of er ernstige vasospasme is geweest.

Naar huis na de behandeling van een ongescheurd aneurysma


Bent u geholpen aan uw hersenaneurysma zonder dat het hersenaneurysma gebloed heeeft? Dan mag u naar huis zodra u hersteld bent van de ingreep. Vaak is dit na een ingreep via de lies (bij coiling, stenting of flow diverter) al de eerste dag na de operatie mogelijk. Heeft u een operatie ondergaan met clipping dan blijft u enkele dagen langer in het ziekenhuis. U krijgt van de verpleegkundig specialist informatie over uw ontslag, het controleonderzoek en de vervolgafspraken bij de verpleegkundig specialist of de neurochirurg.

Indien u via de lies behandeld bent, dient u 3 tot 4 dagen na de ingreep de lies te ontzien door activiteiten te vermijden waarmee druk wordt uitgeoefend op de lies, bijvoorbeeld zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen. U mag direct thuis douchen, de wond mag echter niet verweken. Daarom kunt u de eerste 3 tot 4 dagen na ontslag beter geen bad nemen of gaan zwemmen.