Tijdelijk of blijvend hersenletsel

Door de bloeding kan er tijdelijk of blijvend hersenletsel zijn opgetreden. Dit kunnen verlies van functies van een arm of been zijn (half zijdige verlamming), stoornissen in taal en spraak (afasie) of gezichtsvelduitval. U kunt problemen hebben in het denken zoals aandachts- en concentratieproblemen, geheugenproblemen en/of planningsproblemen.

Ook kunnen er veranderingen optreden in uw gedrag en emoties zoals prikkelbaarheid, emotionele labiliteit of initiatiefverlies. U en de mensen in uw directe omgeving zullen moeten leren hiermee om te gaan.