Is familieonderzoek nodig?

Vaak wordt door de verwanten van een patiënt die een hersenbloeding heeft gehad gevraagd of onderzoek van de familieleden (d.w.z. kinderen, broers of zusters) wenselijk/noodzakelijk is. Dat is vrijwel nooit nodig, want hersenaneurysma’s zijn niet erfelijk. Alleen als er binnen één familie meerdere bloedverwanten een hersenbloeding uit een vaatafwijking hebben gehad, kan dat een reden zijn om familieonderzoek te doen.

Mensen met twee of meer eerstegraads familieleden met een subarachnoïdale bloeding (SAB) hebben een sterk verhoogd risico zelf een aneurysma of SAB te ontwikkelen.Voor deze groep is het wel effectief om levenslang te screenen, zodat een aneurysma wordt opgespoord en behandeld vóór het barst.

De opbrengst van screenen naar aneurysma’s bij mensen met een familiaire belasting is groot, zelfs na meer dan tien jaar herhaald screenen en na twee eerdere screenings zonder aneurysma. Het advies is dan ook om de screening langdurig te blijven herhalen, ook al kan dit het risico op een SAB niet geheel wegnemen.

Overigens moet steeds daarbij worden afgewogen of de voordelen van vroegtijdige behandeling (het voorkomen van een hersenbloeding) opwegen tegen de risico’s (de kans op complicaties) van het onderzoek en de behandeling zelf.