Barsten alle aneurysma’s?

Nee, niet alle aneurysma’s barsten. Kleine aneurysma’s hebben een kleine kans op barsten en worden daarom vaak niet direct behandeld, maar wel in de gaten gehouden door regelmatig scans te maken. Bij deze aneurysma’s zijn roken, grootte en vorm van het aneurysma risicofactoren voor groei van het aneurysma. Mogelijk kan met behulp van deze risicofactoren in de toekomst beter voorspeld worden welke aneurysma’s zullen groeien en barsten, en welke stabiel zullen blijven.