Wel of niet behandelen

Geen elke patiënt is hetzelfde en daardoor zijn er verschillende factoren van belang die invloed hebben op de beslissing of er wel of niet behandeld moet worden. Denk hierbij aan uw medische voorgeschiedenis, conditie, leeftijd, plaats, vorm en grootte van het aneurysma, risico’s van de behandeling en uw eigen wensen.

Bovendien zijn al deze factoren ook van invloed op de keuze voor het moment waarop zal worden behandeld. Zo snel mogelijk, of bijvoorbeeld juist over een aantal jaar. Vaak is het nodig om door middel van een angiografie (bloedvat onderzoek via de lies) het aneurysma gedetailleerd in beeld te brengen, zodat goed kan worden beoordeeld hoe het aneurysma behandeld kan worden.

Uw individuele situatie wordt besproken in een multidisciplinair team, een team waarin meerdere artsen met andere specialisaties zitten. Zoals bijvoorbeeld neurochirurgen, neurologen en neuroradiologen.