De nadelen van coilen

Het nadeel van coilen is dat het soms niet mogelijk is om het aneurysma met behulp van coils in één keer volledig en definitief af te sluiten. Regelmatige controle foto’s (angiografie) en soms meerdere behandelingen kunnen nodig zijn.

Het effect op de lange termijn van de endovasculaire behandeling van het hersenaneurysma is nog niet goed bekend. Het gaat er bij behandeling van aneurysma’s om, om het ontstaan van een nieuwe bloeding te voorkomen. Het is bekend dat ‘gecoilde’ aneurysma’s nadat ze aanvankelijk volledig waren opgevuld, na enige tijd toch weer gedeeltelijk ‘open’ gingen. Dit komt door inklinken van de coil massa. In dat geval is aanvullende behandeling noodzakelijk.

In sommige gevallen weer door middel van coiling, maar in bepaalde gevallen moet alsnog worden overgegaan tot operatie. Dit betekent dat patiënten die een coiling hebben ondergaan vaak langdurig onder controle moeten blijven, en soms meerdere malen een bloedvat onderzoek moeten ondergaan.