Clippen via de schedel

Clippen (of wrappen) via de schedel

Als het aneurysma niet met coilen afgesloten kan worden, kan er ook nog ´geclipt´ worden. Er wordt dan niet van binnenuit gewerkt, maar van buiten naar binnen. Er wordt een luikje in het schedeldak gemaakt, waarna de hersenen zo worden bewerkt dat het aneurysma vrij genoeg ligt om met een titanium clipje te worden afgesloten. Daardoor is de bloedaanvoer naar de uitstulping afgesloten.

Zo’n clip lijkt op een kleine wasknijper die op de onderkant van het ballonnetje wordt geplaatst, dus tussen het aneurysma en het normale bloedvat waarop het aneurysma is ontstaan. Hierdoor wordt het aneurysma afgesloten van de bloedcirculatie.

Deze vorm van chirurgie is relatief veilig en heeft een laag risico voor een kleine aneurysma (5 % complicatie). Voor een groter aneurysma of een aneurysma die gelokaliseerd is in belangrijke hersengebieden zoals bijvoorbeeld de hersenstam, is het risico van de operatie een stuk hoger (20 tot 30 % complicatie).

Het plaatsen van dat klemmetje noemt men op zijn Engels ‘clipping’.

Behandelen via ‘Wrapping’

Wanneer het tijdens de operatie niet mogelijk blijkt om het aneurysma af te klemmen (bijvoorbeeld omdat anders belangrijke hersenslagaders zouden moeten worden afgesloten) kan worden geprobeerd het aneurysma in te pakken (‘wrapping’ in het Engels). Dat houdt in dat er materiaal om het aneurysma wordt gewikkeld (bijvoorbeeld stukjes katoen), waardoor er verlittekening rondom het aneurysma optreedt, en de wand van het aneurysma dikker en sterker wordt. Daardoor neemt de kans op een hernieuwde bloeding af.