Privacyverklaring

Privacy Verklaring

Het Hersen Aneurysma Patiënten Platform (HPP)  is afhankelijk van donateurs, en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar doelstellingen: 

 • Het informeren van patiënten en hun naasten in ziekte- en herstelfase. 
 • Inbreng van patiëntenervaringsdeskundigheid in de zorgverbetering 
 • Stimuleren en voortzetten wetenschappelijk onderzoek
 • Bevorderen van preventie en kennisuitbreiding hersenaneurysma’s en SAB’s

Via deze pagina informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een donatie doet, een bijeenkomst bezoekt, of anderszins contact heeft met de HPP, legt de HPP persoonlijke gegevens vast. Afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u van de HPP gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken:

 • Geslacht, voorletters, voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • Toestemming voor o.a. de e-nieuwsbrief
 • IBAN rekeningnummer
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u zelf invult in een bericht in het contactformulier
 • Informatie zoals u die zelf geeft bij een vraag aan de HPP
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Welke folders, brochures en/of producten u heeft aangevraagd

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om uw donatie te verwerken, beheren en aan u te bevestigen;
 • Om uw bestelling van folders en/of brochures, producten of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;
 • Om uw inschrijving als vrijwilliger te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij zouden moeten aanbieden of deze meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-nieuwsbrieven en/of post
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • Om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze donateursservice en onze website.

Verstrekking aan derden

De HPP kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy verklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de HPP en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de HPP optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de HPP.

De HPP verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Beveiliging

De HPP draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de HPP de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per e-mail, voorzien van uw naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De HPP zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over activiteiten. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat u wel of niet wenst te ontvangen.

Google Analytics

HPP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de HPP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan HPP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het HPP heeft hier geen invloed op.

HPP heeft Google geen toestemming gegeven om via HPP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

HPP

hersenaneurysma@gmail.com