Alle info in één boekje

Het boekje ‘Subarachnoidale bloeding, van Aneurysma tot Zorg na’ is geschreven door Paut Greebe. Het is niet in de boekhandel te koop, maar u kunt het bestellen door een mail te sturen aan: hersenaneurysma@gmail.com o.v.v. Boekje bestellen. De kosten zijn minimaal € 10,- (excl. verzendkosten). Wilt u meer geven, dan zijn we daar erg blij mee, want de gehele opbrengst van dit boek inclusief dat wat u meer dan € 10,- geeft, zal ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek naar subarachnoïdale bloedingen en aneurysma’s. 

Dr. Paut Greebe in het voorwoord:

“In de 25 jaar dat ik nu werkzaam ben als onderzoeks- en verpleegkundig specialist op de afdeling Neurologie van het UMC Utrecht, heb ik honderden patiënten en duizenden familieleden leren kennen. Met de meesten van hen heb ik jarenlang contact onderhouden ten behoeve van onderzoek en nazorg. Door uitgebreid onderzoek te doen, nauwkeurig database-beheer en toegewijde langdurige nazorg, hebben we in de afgelopen jaren veel kennis verzameld. Onderzoeksresultaten en publicaties over aneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen zijn veelal in het Engels en in vaktaal geschreven.

Ik heb ervaren hoe belangrijk het is voor patiënten en hun familieleden om goede informatie te krijgen over de ziekte, de risico’s, de behandeling en het herstel, ook op de langere termijn.

Dit boekje is samengesteld uit klinische ervaring, informatie van patiënten en wetenschappelijke kennis door onderzoek opgedaan in de laatste 25 jaar in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Alle informatie over aneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen die voor de patiënt en zijn familie van belang is, staat op de volgende bladzijden overzichtelijk bij elkaar.”