Jaarcijfers 2019

Toelichting behorende bij de jaarrekening 2019

De Stichting is op 31 januari 2017 opgericht te Veenendaal.
De Stichting ontvangt geen subsidie.
Financiële middelen moeten via giften/sponsoring worden gegenereerd.

Balans

Algemeen
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden.

Resultatenrekening

Schenkingen
In 2019 is er een bedrag van € 295,00 aan schenkingen ontvangen.
In 2019 is er een bedrag van € 469,00 ontvangen als bijdrage voor de patiëntenmiddagen. In totaal zijn er in 2019 3 patiëntenmiddagen georganiseerd.

Nog te betalen bedragen
Bankkosten december 2019 € 12,95 plus kosten website 2016 en 2019, totaal voor een bedrag van € 61,94.

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van € 103,28.

Doorn, maart 2020