Naar huis na de behandeling van een ongescheurd aneurysmawelkom thuis


Bent u geholpen aan uw hersenaneurysma zonder dat het hersenaneurysma gebloed heeeft? Dan mag u naar huis zodra u hersteld bent van de ingreep. Vaak is dit na een ingreep via de lies (bij coiling, stenting of flow diverter) al de eerste dag na de operatie mogelijk. Heeft u een operatie ondergaan met clipping dan blijft u enkele dagen langer in het ziekenhuis. U krijgt van de verpleegkundig specialist informatie over uw ontslag, het controleonderzoek en de vervolgafspraken bij de verpleegkundig specialist of de neurochirurg.

Indien u via de lies behandeld bent, dient u 3 tot 4 dagen na de ingreep de lies te ontzien door activiteiten te vermijden waarmee druk wordt uitgeoefend op de lies, bijvoorbeeld zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen. U mag direct thuis douchen, de wond mag echter niet verweken. Daarom kunt u de eerste 3 tot 4 dagen na ontslag beter geen bad nemen of gaan zwemmen.