Mogelijke complicaties van de behandelingencomplicaties

Na iedere operatie, behandeling en narcose kunnen er complicaties optreden. Een behandeling van een aneurysma in het hoofd vormt hierop geen uitzondering. Er wordt voor een behandeling gekozen als de kans op ernstige complicaties kleiner is dan het risico op een hersenbloeding wanneer een aneurysma onbehandeld blijft.

Naast de algemene complicaties die kunnen optreden bij elke operatie, zoals infecties (vb. wondinfectie, longontsteking), bloeduitstortingen, trombose, etc., zijn er specifieke complicaties die samen hangen met de bloeding en de behandeling van het hersenaneurysma.

Onder andere kan dat zijn:


- een hernieuwde hersenbloeding. Dat kan al nog voordat men heeft kunnen beginnen met de behandeling, maar ook tijdens de behandeling, dus als men bezig is om het aneurysma af te sluiten. Gelukkig komt dit zelden voor, maar als het gebeurt kan dit zeer ernstige gevolgen hebben (tot overlijden toe).


- een herseninfarct (beroerte), bijvoorbeeld ten gevolge van vaatverkramping (spasme) of door (onbedoelde) afsluiting van een bloedvat op het moment dat een aneurysma wordt geclipt of gecoild en het ontstaan van bloedklonters (stolsels).


- hersenzwelling, bijvoorbeeld door het manipuleren aan de hersenen tijdens een schedellichting.


- hydrocefalie of waterhoofd. door het optreden van afvloedstoornissen van het hersenvocht.


Het gevolg van al deze complicaties kan zijn dat er verlammingen of andere blijvende (uitvals-)verschijnselen ontstaan van de hersenen of hersenzenuwen (afasie, epilepsie, bewusteloosheid (coma)). Een hernieuwde bloeding of een herseninfarct kan de hersenen zodanig beschadigen, dat de patiënt kan komen te overlijden.