Naar huis (zonder bloeding)welkom thuis


Een patiënt die geen bloeding heeft gehad, mag naar huis zodra deze hersteld is van de ingreep. Veelal is dit na een ingreep via de lies (bij coiling, stenting of flow diverter) al de eerste dag na de operatie mogelijk. Hebt u een operatie ondergaan met clipping dan blijft u enkele dagen langer in het ziekenhuis. U krijgt van de verpleegkundig specialist informatie met betrekking tot adviezen na ontslag, het controleonderzoek en de vervolgafspraken bij de verpleegkundig specialist of de neurochirurg.

Indien u via de lies behandeld bent, dient u 3 tot 4 dagen na de ingreep de lies te ontzien door activiteiten te vermijden waarmee druk wordt uitgeoefend op de lies, bijvoorbeeld zwaar tillen, persen, autorijden of fietsen. U mag direct thuis douchen, de wond mag echter niet verweken. Daarom kunt u de eerste 3 tot 4 dagen na ontslag beter geen bad nemen of gaan zwemmen.