Wilt u het Hersenaneurysma Patiënten Platform financieel ondersteunen? Graag!

De naam van onze stichting wordt ook wel afgekort tot HPP. Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 857256853,

het rekeningnummer is: NL06 RABO 0317 103 229.

Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

 

Eindelijk:Dr. P. Greebe klein

een boekje voor patiënten over SAB's en aneurysma's!

Het boekje 'Subarachnoidale bloeding, van Aneurysma tot Zorg na' is geschreven door Paut Greebe. U kunt het bestellen door een mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. Boekje bestellen. De kosten zijn minimaal € 10,- (excl. verzendkosten). Wilt u meer geven, dan zijn we daar erg blij mee, want de gehele opbrengst van dit boek inclusief dat wat u meer dan € 10,- geeft, zal ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek naar subarachnoïdale bloedingen en aneurysma´s. 

Dr. Paut Greebe in het voorwoord:

"In de 25 jaar dat ik nu werkzaam ben als onderzoeks- en verpleegkundig specialist op de afdeling Neurologie van het UMC Utrecht, heb ik honderden patiënten en duizenden familieleden leren kennen. Met de meesten van hen heb ik jarenlang contact onderhouden ten behoeve van onderzoek en nazorg. Door uitgebreid onderzoek te doen, nauwkeurig database-beheer en toegewijde langdurige nazorg, hebben we in de afgelopen jaren veel kennis verzameld. Onderzoeksresultaten en publicaties over aneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen zijn veelal in het Engels en in vaktaal geschreven.

Ik heb ervaren hoe belangrijk het is voor patiënten en hun familieleden om goede informatie te krijgen over de ziekte, de risico’s, de behandeling en het herstel, ook op de langere termijn.

Dit boekje is samengesteld uit klinische ervaring, informatie van patiënten en wetenschappelijke kennis door onderzoek opgedaan in de laatste 25 jaar in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Alle informatie over aneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen die voor de patiënt en zijn familie van belang is, staat op de volgende bladzijden overzichtelijk bij elkaar."

 

 

 

cover boek Subarachnoidale bloeding Paut Greebe klein

De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:

INHOUD

I Voorwoord

II In het kort

III Wat is een aneurysma
1. Hoe vaak komt een aneurysma in het hoofd voor
2. Risicofactoren voor ontstaan
3. Risicogroepen: familiaire belasting en cystenieren
4. Risicofactoren voor ruptuur
5. Uitlokkende factoren voor ruptuur
6. Behandelen of vervolgen
7. Screenen

IV Wat is een subarachnoïdale bloeding
1. Hoe vaak komt een subarachnoïdale bloeding voor
2. Hoe een subarachnoïdale bloeding te herkennen

 

 

V Opname in het ziekenhuis
1. Onderzoek en diagnose
2. Behandeling van het aneurysma
  a. Neurochirurgisch: clip, bypass
  b. Endovasculair: coil, stent, WEB device, lijm, ballon
3. Complicaties
  a. Nieuwe bloeding
  b. Secundaire ischemie en herseninfarct


  c. Hydrocefalus
  d. Infecties
  e. Delier
  f. Hart problemen
  g. Neurogeen longoedeem
  h. Metabole ontregeling
  i. Allergische reactie
4. Medicatie

VI Na ontslag uit het ziekenhuis
1. Ontslag bestemming
  a. Huis
  b. Revalidatie centrum
  c. Verpleeghuis
2. Nazorg
  a. Schema nazorg-programma
  b. Werkhervatting
  c. Autorijden
  d. Medicatie
  e. Bloeddonor voor bloedbank
  f. Zwangerschap
3. Klachten en beperkingen
  a. Top 10 meest voorkomende problemen
  b. Specifieke klachten
4. Ervaringen van patiënten

VII Prognose op lange termijn
1. Herstel op lange termijn
2. Secundaire preventie
  a. Roken
b. Hypertensie
  c. Screenen
3. Risico op andere ziekten
  a. Hart- en vaatziekten
  b. Kanker

VIII Wetenschappelijk onderzoek
1. Onderzoek tot nu
  a. Diagnose
  b. Behandeling en zorg
  c. Nazorg
2. Toekomst
  a. Preventie
  b. Medicatie
  c. Genetisch
  d. Techniek
3. Proefschriften over subarachnoïdale bloedingen

IX Verklarende woordenlijst

X Alfabetische woordenlijst

XI Dankwoord

XII Belangrijke adressen